Steelwork

Dedikert til HMS, kvalitet og miljø

Kvalitet-, HMS- og miljøpolitikk

Vår visjon er å være det absolutt foretrukne valget av mekaniske verksted for teknologiselskap som utvikler morgendagens løsninger til land og til vanns (og luften med). Vi gjør suksess når kunden har suksess.

Vi skal med våre verdier og vår visjon skape bærekraftige arbeidsplasser med hensyn på indre og ytre miljø.

Steelwork forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder og lover, samt kontinuerlig vurdere vårt Kvalitet- og HMS system for å unngå skader på mennesker, samfunn og miljø.

Vi skal strekke oss til det ytterste for å oppfylle alle våre interessenters krav, behov og forventinger. Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk.

Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte og for våre leverandører.

Vi har «nullfilosofi» i forhold til skader og ulykker.

Steelwork skal være en bedrift hvor de ansatte trives og har et godt og åpent arbeidsmiljø, som fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer.

Helse, Miljø og Sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter. Dette skal vi oppnå gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematiske internkontroll tiltak, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko.

Steelwork forplikter seg til kontinuerlig å forbedre miljøsystemet og forebygge forurensing. Vi skal begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter.


Øyvind Bjørkhaug

Driftsleder