Steelwork

Design av NORSOK konstruksjoner

NORSOK-standard

NORSOK står offisielt for «Norsk Sokkels Konkurranseposisjon»  og trådte i kraft i 1994. Den gang var det behov for flere regler og forskrifter som ikke ble oppfylt av eksisterende standarder.

I dag danner NORSOK, ISO, IMO FTP-kode og SOLAS 74 standarder grunnlaget for det overordnede regelverket for on- og offshore olje- og gassindustrien. Standardene beskriver i detalj hvordan man oppnår de sikreste og mest kostnadseffektive målene innen design, engineering, produksjon og mange flere andre aspekter angående strukturer i olje- og gassindustrien.

Selv om NORSOK er en norsk standard, brukes den på konstruksjoner i mange regioner rundt om i verden. NORSOK-standarder er blant de mest aksepterte og velprøvde standardene i internasjonal bruk. Sammen med standardene til ISO, IMO FTP-kode og SOLAS 74, danner NORSOK-standarder grunnlaget for forskrifter om brann- og eksplosjonsbeskyttelsesprodukter. NORSOK-standarder gjelder for dører, veggsystemer og vinduer.

wpChatIcon