Steelwork

Sveiste forbindelser

STEELWORK jobber etter ISO 3834-2 som setter høye kvalitetskrav for at alle sveiseforbindelser skal være av høyeste standard. Før enhver produksjon eller fabrikasjon blir hele strukturen nøye kontrollert og verifisert for å sikre at designen vår er i henhold til spesifikasjonene. Eventuelle problemer eller bekymringer fra designprosessen vår tas opp med kunden og mulige løsninger foreslått.

Ved å ha vår egen in-house Solidwork eksperter, er vi i stand til å utføre prosjekter raskt, og eventuelt foreta nødvendige designendringer etter behov.

Solidworks har vært den ledende programvaren for ingeniørdesign i mange år og fortsetter å gi oss de beste verktøyene som er nødvendige for å designe og “stressteste” metallstrukturer.