Steelwork

Næringsmiddelindustrien

Metallproduksjon for matforedlingsutstyr byr på flere utfordringer som SteelWork Alliance er godt rustet til å møte. Tenk på at hver brakett og sveis i alt fra kjøttforedlingsutstyr og industrielle ovner til matemballasje og transportbånd må følge strenge retningslinjer og prosedyrer for produksjon. Når det gjelder offentlig sikkerhet, gir matvareindustrien og produksjon av deler til matutstyr ingen rom for feil.