Steelwork

Maritim

Skipsbyggingssektoren inkluderer større fartøy som kommersielle eller militære fartøy. Det inkluderer også produkter og tjenester eller bygging, ombygging og vedlikehold av disse skipene (både sjøgående og innlands).

Den europeiske verftsindustrien er en dynamisk og konkurransedyktig sektor, både i EU og over hele verden. Det er viktig fra et økonomisk og sosialt perspektiv. Skipsbygging tilbyr et bredt spekter av teknologier og sysselsetter et betydelig antall arbeidere. Det genererer inntekter i utenlandsk valuta ettersom det globale skipsbyggingsmarkedet er dollarbasert. Det påvirker også andre områder som transport, sikkerhet, forskning og miljø.