Steelwork

Infrastruktur

Ikke alle innser hvor mye stål som går til infrastrukturen som er kreves for å forbinde byene våre. STEELWORK spiller en viktig rolle i å støtte denne industrien ved å levere stål- og konstruksjonser som trengs for å bygge ut de store infrastrukturprosjektene. Konstruksjoner går til blant annet broer, demninger, motorveier, havner og flyplasser.