Steelwork

Mekanisk montering & Testing

Mekanisk montering og testing betyr at alle komponenter i et system er riktig konstruert, installert og funksjonelt testet i henhold til EPC-kontraktens krav på en sikker og forsvarlig måte som ikke ugyldiggjør utstyr eller systemgarantier eller bryter med tillatelser, godkjenninger eller lover. Prosjektet er klart for testing og igangkjøring. Selger har gitt skriftlig aksept til EPC-entreprenøren for mekanisk fullføring, ettersom dette begrepet er spesifikt definert i EPC-kontrakten.

wpChatIcon